+48 510 987 498

Raport Zdrowia Firm All For Body – co wspólnie osiągnęliśmy?

15 października 2016
Raport Zdrowia Firm All For Body – co wspólnie osiągnęliśmy?

Więcej niż połowa pracowników nie jest zadowolona ze swojej wagi, aż 60% z nich nie wysypia się w ciągu tygodnia, więcej niż 8 na 10 osób odczuwa zmęczenie i stres w pracy. Powód tych niepokojących statystyk znaleźliśmy w kolejnej dawce liczb z przygotowanych Raportów Zdrowia Firm  – najwięcej pracowników zdeklarowało zerową aktywność fizyczną w ostatnim tygodniu, dużym problemem okazała się również regularność oraz jakość spożywanych posiłków. Jak zatem wyglądałyby statystyki stworzone dla Twojej firmy i jaki wpływ mają na jej efektywność?

Przedstawione statystyki nie napawają optymizmem, a kolejnym problemem związanym z chęcią ich poprawy jest motywacja pracowników. Dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku, takie jak karty oferujące zniżki w obiektach sportowych, nie zachęciły do aktywności fizycznej po godzinach pracy. A co jeśli wszystkie działania prowadzące do zmiany dotychczasowego stylu życia  przenieślibyśmy do Twojego biura, wykorzystując minimum czasu i przestrzeni? Takie rozwiązanie proponuje All For Body -> www.allforbody.com/oferta-dla-firm/ .

Możesz także dołączyć do Rankingu Zdrowia Firm!

DIAGNOZA

Odnotujmy na wstępie, że Raport Zdrowia Firmy to bezpłatne badanie mające przekazać managerom oraz działom HR informacje o kondycji psychofizycznej pracowników, ich samopoczuciu oraz zadowoleniu, czynników mających decydujące znaczenie dla efektywności firmy oraz jej wyników.  Chcąc uzyskać pełen obraz, rzetelność i wiarygodność danych zapewniamy anonimowość ankiet, tak aby wszystkie udzielone w nich odpowiedzi były zgodne z faktycznym stanem.

Przeprowadzone przez nas dotychczas ankiety dotyczące stylu życia oraz pomiary składu ciała pracowników 1
unaoczniły problem oraz pozwoliły na wskazanie jego przyczyn. Aż 55% przebadanych pracowników nie jest zadowolonych ze swojej wagi, jeszcze więcej osób nie wysypia się w ciągu tygodnia, a ponad 70% osób narzeka na bóle pleców, karku i bioder – partii ciała najbardziej narażonych na urazy spowodowane siedzącym tryb życia. Dodatkowo, tylko co piąty pracownik firmy NIE odczuwa zmęczenia i stresu w pracy. Podsumowując, niemal 2/3 przebadanych osób deklaruje złą ogólną kondycję psychofizyczną. Jakie są tego efekty? Obniżona koncentracja i uwaga, problemy zdrowotne, częstsze zwolnienia chorobowe oraz dyskomfort psychiczny przekładające się na mniejszą efektywność i jakość pracy, a co za tym idzie – wyniki firmy.

PRZYCZYNY

Zadane w ankietach pytania dotyczące stylu życia wykazały, że aż 32% pracowników w tygodniu poprzedzającym badania nie było w ogóle aktywne. Niemal taki sam odsetek osób przyznał, że wykonywał jakieś ćwiczenia zaledwie przez godzinę w wymiarze 7 dni. Łatwo więc wywnioskować, że większa część pracowników prowadzi siedzący tryb życia, również po pracy. Kolejną przyczyną problemów jest nieregularność oraz jakość spożywanych posiłków. Prawie co czwarty pracownik nie zjadł w pracy żadnego posiłku w poprzednim dniu, a najkorzystniejsze i rekomendowane rozwiązanie, czyli 3 posiłki stosuje zaledwie 14%.

Problem braku aktywności fizycznej oraz zbilansowanej diety nie tkwi w niechęci pracowników do podejmowania takich działań, ale w braku efektywnych rozwiązań. Skąd to wiemy? 68% osób posiadających karty Multisport nie skorzystało z nich w tygodniu poprzedzającym badanie, ale aż 77% wykazało chęć wzięcia udziału w zorganizowanych zajęciach.

JAKIE EFEKTY WSPÓLNIE OSIĄGNĘLIŚMY?

W ramach programu pracownicy firmy korzystali ze stretchingu biurowego, indywidualnych konsultacji, masażów biurowych oraz cateringu. Stwierdzenie, że wprowadzone przez nas rozwiązania pozytywnie wpłynęły na zdrowie całej firmy nie do końca oddaje wielkość sukcesu, który wspólnie odnieśliśmy. Bardziej do wyobraźni przemówi statystyka mówiąca, że odsetek osób zadowolonych ze swojej wagi wzrósł z 44,73% do 79%. Systematyczna aktywność fizyczna (aż 44% pracowników zaczęło ćwiczyć 2-3 godziny tygodniowo) oraz zbilansowana dieta zmniejszyły również problem zmęczenia, zestresowania w pracy, dolegliwości bólowych, a także zwiększyły świadomość pracowników –  95% z nich zaczęło zwracać uwagę na etykiety kupowanych produktów, a aż 80% zadbało o regularne posiłki.

3

Najważniejsza dla nas statystka mówi, że przeważająca większość, bo aż 80% pracowników badanej firmy stwierdziło, iż program Wellbeing w dużym stopniu wpłynął na ich zdrowie, kondycję oraz samopoczucie.